Stepowienie Polski

O tym, że Polsce grozi stepowienie, zwane również pustynnieniem pisaliśmy już kilka lat temu: http://prolas.org/baza-wiedzy/page/2/

Wiele w zakresie ratowania gleby przed erozją możemy zrobić sami. Zadrzewienia śródpolne oraz szpalery drzew wzdłuż miedz są nieocenionym rozwiązaniem dla zachowania naszego środowiska rolnego w dobrym stanie.  Dawniej pola i granice między nimi ozdobione byłe wierzbami ogłowionymi, o czym pisaliśmy tu: http://prolas.org/baza-wiedzy/page/58/

Może nadszedł czas aby zatrzymać się na chwilę i poddać refleksji. Nasz rolniczy krajobraz pustoszeje w pogoni za każdą złotówką, powodującą zwiększenie opłacalności produkcji rolnej lub  przywrócenie opłacalności jako takiej. Drzewa są wycinane bo przeszkadzają w manewrach maszyn rolniczych, kładą się cieniem na uprawy, bywają ostoją zwierząt powodujących szkody łowieckie.

Należy jednak pamiętać, że drzewa pełnią też funkcję retencyjną, nie pozwalają rozpędzić się erozyjnym wiatrom i trwają w służbie bioróżnorodności.

Zachęcamy do sadzenia drzew na polach i ich obrzeżach, będziemy w miarę naszych skromnych możliwości wspierać rolników, którzy zdecydują się na zadrzewienie skrajów pól i łąk.