Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W 2018 roku udało nam się uzyskać wpłaty:

Dwie darowizny jednorazowe od osób fizycznych:

150 pln

100 pln

Dwie cykliczne darowizny od firm:

300 pln

200 pln

Mimo, iż wpłaty pozwoliły na zgromadzenie niewielkich środków finansowych, udało się przeprowadzić 2 akcje sadzenia w oparciu o fundusz założycielski, społeczną pracę zarządu oraz wsparcie w pracach osób sympatyzujących z fundacją.

http://prolas.org/posadzilismy-kolejny-las/

http://prolas.org/krzewy-przy-lesie-w-parmie/

 

Mamy nadzieję, że wpłaty w 2019 roku pozwolą na realizację kolejnych projektów, które już czekają w kolejce.

 

Bilans

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2018