Spis treści

Leszy – pradawny opiekun lasów

Mianem Leszego określano ducha opiekuńczego, który panował nad lasem i żyjącymi w nim zwierzętami. Część lasu, w której zauważono ślady obecności Leszego, była obejmowana szczególną ochroną – nie można było…

Czytaj więcej