Spis treści

Największe drzewa

Pierwsze miejsce bezsprzecznie zajmuje mamutowiec olbrzymi (sekwoja olbrzymia) – General Sherman. Objętość jego pnia sięga 1500 m3, co odpowiada liczbie drzew zgromadzonych na powierzchni 5 ha.

Czytaj więcej