Spis treści

Ekologiczna odpowiedzialność biznesu – dobry plan na Nowy Rok

Odpowiedzialność biznesu obejmuje nie tylko aspekty ekonomiczne i etyczne. Równie ważne są działania proekologiczne, rozumiane jako dobrowolne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Szybki postęp cywilizacyjny spowodował, że stan…

Czytaj więcej