Spis treści

Zagrożenia wynikające z wysokiego stężenia CO2 w atmosferze

Gdy w II połowie lat 50. XX wieku zaczęto regularnie monitorować stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, wynosiło ono 315 ppm (ang. parts per million). Badacze szybko odkryli, że wskaźnik wykazuje stałą tendencję wzrostową. Jednak 18 kwietnia 2017 obserwatorium Mauna Loa odnotowało niepokojąco wysokie stężenie CO2: aż 410 ppm.

Czytaj więcej