Spis treści

Polska nie jest liderem zalesiania

Dr hab. Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN zachęca do konfrontacji informacji medialnych, przedstawiających Polskę jako lidera zalesiania, z danymi dotyczącymi europejskich lasów. Zwraca uwagę na to, że liderem, jeśli chodzi o bezwzględną powierzchnię lasów (z 2015 r.) jest Szwecja, zaś Polska zajmuje 7 miejsce. Wielkość obszarów leśnych ma bezpośredni związek z wielkością kraju.

Czytaj więcej