Spis treści

Las i pochłanianie CO2

Jak wykazały 4-letnie badania, przeprowadzone na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, las sosnowy w ciągu jednego roku pochłania z atmosfery średnio 21,5 tony gazów na każdy hektar.

Czytaj więcej