Spis treści

Polska a zagrożenie stepowieniem

Stepowienie, zwane też pustynnieniem, to zjawisko degradacji gleby, związane z odwodnieniem. Na obszarze Wielkopolski, stanowiącym ok. 1/5 powierzchni kraju, zauważalne jest odwodnienie gruntów, prowadzące do pogarszania jakości gleby i obniżenia jej walorów rolniczych.

Czytaj więcej