Spis treści

Lipa. Nieco historii

W centrum Kijowa, tuż obok pozostałości po fundamentach cerkwi Dziesięcinnej, najstarszej świątyni miasta, stoi pomnik przyrody, najsłynniejsze drzewo ukraińskiej stolicy, Lipa Piotra Mohyły. Legenda głosi, że ten metropolita kijowski zasadził ją w 1635 roku.

Czytaj więcej