Spis treści

Cenny cis

Poza funkcją dekoracyjną drzewo pełni także funkcję leczniczą. Ponadto cis zawiera w sobie duże stężenie jednej z najbardziej trujących substancji na świecie – taksyny. W zamierzchłych czasach używano jej m.in. do zatruwania strzał.

Czytaj więcej